Skip to main content
Rastgele Bir Hikaye Okumak İçin Tıklayabilirsiniz...

Yavuz ve Zembili

Yavuz ve Zembili Heybetiyle cihan Padişahlarını ürküten, dünyayı iki hükümdara dar bulan, fermanlarıyla yürekleri titreten Yavuz Sultan Selim, bir İslam alimi önünde boyun bükmüş, Allah huzurunda hesap verememe endişesiyle kendi fermanını yırtmış ve bu olayın ders olması için dilden dile aktarılmıştır… Bu ibret alınacak hadisenin içeriği şöyle hikayeleştirilir… Yavuz Sultan Selim Edirne’ye gidiyordu. Belli bir […]

Devamını Oku

Somuncu Baba

Somuncu Baba  Türkistan’daki Buhara şehrinden yola çıkarak Mekke – Medine’yi dolaştıktan sonra 1389 yılında Bursa’ya yerleşen Muhammed Şemseddin, gösterdiği kerametlerle bir anda halkın sevgisini ve saygısını topladı. Yıldırım Bayezid’in kızı Hundi Hatun’la evlenen Muhammed Şemseddin halk arasında Emir Sultan adıyla anılır oldu. O, halkı din yoluna çağırırken Padişah’ı da bazı konularda uyarıyor, O’na yardımcı oluyordu. […]

Devamını Oku

Ölümü Doğuran Nikah

Ölümü Doğuran Nikah  Abbasi halifesi Harun Reşid’in önde gelen devlet adamlarından Cafer el-Bermeki, üstün bir alim, zarif bir edip ve pek cömert bir zengin olarak tanınıp sevilmişti. Çeşitli yerlerde valilik ve komutanlık yapmış başarılı bir idareciydi. Halifenin çok sevip takdir ettiği bir yakını ve yardımcısıydı. Babası Yahya el-Bermeki ise Harun Reşid’in veziriydi. Harun Reşid, Cafer’i […]

Devamını Oku

TAVLA

TAVLA Eski zamanlarda Hint imparatoru, satranç oyununu yanında bir mektup ile hediye olarak Pers imparatoruna göndermiştir. Mektubunda oyunla ilgili hiç bir açıklama yapmazken şöyle bir mesaj yazmıştır: “Kim daha çok düşünüyor, Kim daha iyi biliyor, Kim daha ileriyi görüyorsa O kazanır. İşte hayat budur…” Pers imparatoru dönemin en alim veziri olan Buzur Mehir ile bu […]

Devamını Oku

Uzun Hasan’ın Ciğerinden Düşen Parça

Uzun Hasan’ın Ciğerinden Düşen Parça Fatih, Uzun Hasan ile Otlukbeli Meydan Muharebesi’ne başlamadan bir hafta kadar önce, bir gece rüyasında kendisi ile Uzun Hasan’ı pehlivan kisbeti giymiş bir meydanda güreşir görür. İkisi birbirlerine birkaç defa hamle ederler. Bir aralık Uzun Hasan, Fatih’e bir hamle yapar ve Fatih diz üstü yere düşer. Fakat kendisini toparlayarak Uzun […]

Devamını Oku

Cebe Ali Hazretleri

 Cebe Ali Hazretleri Mısırlı Sultan Kalavun’un şeyhi olan ve İstanbul’un fethinde bulunmak için Bursa’ya kadar gelip, Zeyneddin Hafi’nin müritliğine geçen Cebe Ali Hazretleri Cibali kapısına sığınmıştır. Bu kapıya da yine Cebe Ali’den bozma olarak Cibali kapısı denilmiştir. At çulundan bir cebe (Hırka) giydiği için Cebe Ali unvanını alan bu kişi, orduda ekmekçi başı görevini yapmakta […]

Devamını Oku

Nalıncı Memi Dede

Nalıncı Memi Dede Nalıncı Memi Dede, Bergamalıdır. Unkapanı Araplar Camii karşısında bir dükkanda nalıncılık yapar. Ölümünden sonra da bu dükkan, nalıncılık işinden başka bir iş kullanılamaz. Abdi Çelebi, hayatında eline keser almadığı halde bu dükkana girince nasıl olduğunu anlayamadan usta bir nalıncı oluvermiştir. O tarihte Unkapanı’nda büyük bir yangın çıkar. Binalar ahşap olduğundan toptan yanar. […]

Devamını Oku