Hikaye

Bu başlık altında bulabilecekleriniz

 1. Hikaye nedir?
 2. Hikayenin unsurları nelerdir?
 3. Hikayede planlama
 4. Hikaye çeşitleri nelerdir?
 5. Hikaye yazarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
 6. Hikayenin sözlükteki anlamı nedir?

Hikaye nedir?

Öykü ya da hikaye, gerçek ya da gerçeğe yakın bir olayı aktaran kısa, düz yazı şeklindeki anlatıdırhikaye

Kısa oluşu, yalın bir olay örgüsüne sahip olması, genellikle önemli bir olay ya da sahne aracılığıyla tek ve yoğun bir etki uyandırması ve az sayıda karaktere yer vermesiyle roman ve diğer anlatı türlerinden ayrılır.

Öyküde, olayın geçtiği yer sınırlı, anlatım özlü ve yoğundur. Karakterler belli bir olay içinde gösterilir. Bu karakterlerin de çoğu zaman sadece belli özellikleri yansıtılır. Konu tümüyle düş ürünü olabilir, ya da son derece gerçekçidir. Genellikle ironik bir rastlantı yoluyla oluşturulan özel bir an üzerindeki yoğunlaşma sürpriz sonlara olanak verir.

Eski Yunan’daki fabl ve kısa romanslar, Binbir Gece Masalları öykünün habercileridir. Ama öykü ancak 19. yüzyılda romantizm ve gerçekçilik akımlarının psikolojik travma psikolojik ve metafizik sorunları öykülerinde masalsı bir anlatımla yansıttılar.

Rusya’da Gogol, Dostoyevski, Turgenyev ve Çehov’un öyküleri, öykü türünün edebi eserler arasında sağlam bir yere oturmasına büyük katkı sağlamıştır. Bilinen ilk öykü örneği ise İtalyan yazar Giovanni Boccaccio’nun Decameron adlı eseridir. eser temel olarak 1348 yılında İtalya da ortaya çıkan bir veba salgınını konu alır.10 gün boyunca anlatılan 100 öyküden oluşur. Mutluluklar, kadın erkek ilişkileri, gönül yaraları, yerinde verilen yanıtlar, çıkar peşinde koşan din adamları öykülerin başlıca konularını oluşturur.

Türkiye’de öykü ya da hikaye kavramı diğer yeni türler gibi Tanzimat’tan sonra edebiyatımıza girmiştir. Öykünün bizdeki ilk gerçek temsilcisi olarak Ömer Seyfettin’i görmek mümkündür. Falaka,Başını Vermeyen Şehit,Pe’de hikayeciliğin gelişmesine çok büyük katkı sağlamıştır. Ayrıca Sait Faik Abasıyanık’ta Türk öykücülüğünün önemli temsilcilerinden biridir. Toplumun problemlerine değil bireyin toplum içindeki sorunlarına yönelen yazar, öykülerinde çoğunlukla kendisinden yola çıkıp bireyler hakkında yazarak insan gerçeğini anlamaya çalıştı. Çoğunlukla şehirli alt sınıfın hayatını yazan Abasıyanık, balıkçı, işsiz, kıraathane sahibi gibi karakterleri anlattı. İnsanların yaşama biçimlerini, isteklerini, tasalarını, korkularını ve sevinçlerini irdeleyerek, toplum meselelerinden çok “insanı ele alan sanatçılar” sınıfında yer aldı.

Hikaye’nin unsurları nelerdir ?

1- Olay: Hikayede üzerinde söz söylenen yaşantı ya da durumdur.

2- Kişiler: Olayın oluşmasında etkili olan ya da olayı yaşayan insanlardır.

3- Yer: Olayın yaşandığı çevre veya mekandır.

4- Zaman : Olayın yaşandığı dönem, an mevsim ya da gündür.

5- Dil ve Anlatım : Hikayenin dili açık, akıcı ve günlük konuşma dilinden farklı olarak, etkili sözcük, deyim, atasözü ve tamlamalarla zenginleştirilmiş güzel bir dil olmalıdır.

Hikaye’de Plan

Hikayenin planı da diğer yazı türlerinde olduğu gibi üç bölümden oluşur; ancak bu bölümlerin adları farklıdır. Bunlar:

1- Serim: Hikayenin giriş bölümüdür.Bu bölümde olayın geçtiği çevre , kişiler tanıtılarak ana olaya giriş yapılır.

2- Düğüm: Hikayenin bütün yönleriyle anlatıldığı en geniş bölümdür.

3- Çözüm: Hikayenin sonuç bölümü olup merakın bir sonuca bağlanarak giderildiği bölümdür.

Ancak bütün hikayelerde bu plan uygulanmaz , bazı öykülerde başlangıç ve sonuç bölümü yoktur. Bu bölümler okuyucu tarafından tamamlanır.

Hikaye Çeşitleri

Hikaye, hayatın bütünü içinde fakat bir bölümü üzerine kurulmuş derinliği olan bir büyüteçtir. Bu büyüteç altında kimi zaman olay bir plan içinde , kişi, zaman, çevre bağlantısı içinde hikaye boyunca irdelenir. Kimi zaman da büyütecin altında incelenen olay değil, hayatın küçük bir kesiti, insan gerçeğinin kendisidir Bu da öykünün çeşitlerini oluşturur. Hikaye çeşitleri şunlardır:

1- Olay ( Klasik Vak’a ) Hikayesi: Bir olayı ele alarak, serim, düğüm, çözüm planıyla anlatıp bir sonuca bağlayan öykülerdir. Kahramanlar ve çevrenin tasvirine yer verilir Bir fikir verilmeye çalışılır; okuyucuda merak ve heyecan uyandırılır. Bu tür, Fransız yazar Guy de Maupassant ( Guy dö Mopasan) tarafından yaygınlaştırıldığı için “Mopasan Tarzı Hikaye” de denir.

Bu tarzın bizdeki en önemli temsilcileri: Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay, H. Rahmi Gürpınar ve R. N. Güntekin’dir..

2- Durum ( Kesit ) Hikayesi: Bir olayı değil günlük yaşamın her hangi bir kesitini ele alıp anlatan öykülerdir Serim, düğüm, çözüm planına uyulmaz Belli bir sonucu da yoktur. Merak ve heyecandan çok duygu ve hayallere yer verilir; fikre önem verilmez, kişiler kendi doğal ortamlarında hissettirilir. Olayların ve durumların akışı okuyucunun hayal gücüne bırakılır.

Bu tarzın dünya edebiyatında ilk temsilcisi Rus yazar Anton Çehov olduğu için “Çehov Tarzı Hikaye” de denir.

Bizdeki en güçlü temsilcileri: Sait Faik Abasıyanık, Memduh Şevket Esendal ve Tarık Buğra’dır.

3- Modern Hikaye: Diğer öykü çeşitlerinden farklı olarak, insanların her gün gördükleri fakat düşünemedikleri bazı durumların gerisindeki gerçekleri, hayaller ve bir takım olağanüstülüklerle gösteren hikayelerdir.

Hikayede bir tür olarak 1920’lerde ilk defa batıda görülen bu anlayışın en güçlü temsilcisi Fransız Kafka’dır Bizdeki ilk temsilcisi Haldun Taner’dir. Genellikle büyük şehirlerdeki yozlaşmış tipleri, sosyal ve toplumsal bozuklukları , felsefi bir yaklaşımla, ince bir yergi ve yer yer alay katarak, irdeler biçimde gözler önüne serer.

Hikaye yazarken dikkat edilmesi gerekenler

Hikayeler, kısa olmak zorunda olduğu için konuyu anlatış tarzı çok önemlidir. Hikaye’nin anlatıcısı, birinci tekil kişi yada üçüncü tekil kişi olabilir. Her iki yönteminde bazı avantaj ve dezavantajları mevcuttur.

Birinci tekil kişinin ağzından anlatılan hikayeler duyguların okuyucuya yansıtılması açısından avantajlıysa da; olayları tek kişinin bakış açısından anlatacağından kimi zaman elverişsiz olacaktır.

Bununla birlikte üçüncü tekil kişinin ağzından anlatılan hikayeler de olayın bütününün okuyucuya yansıtılması; okuyanı hikayede anlatılmakta olan olayın içinde çekmesi açısından daha avantajlıdır. Üçüncü tekil kişi olayı gördüğü gibi anlatır.

En uygun olanı hikayedeki olayların mı; yoksa duyguların mı ön planda olduğuna göre bir seçim yapılması olacaktır.

Hikaye yazarken dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise, hikayede geçen olayların okuyucunun gözünde canlandırılabilmesidir. Okuyucu hikayeyi okurken, kendini film seyreder gibi hissedebilmelidir. Bu özellikle görselliğin ön plana çıktığı günümüzde daha da büyük öneme sahiptir. Olayı gözünde canlandırabilen okur, hikayeyi okumaktan zevk alır ve sıkılmaz.

Hikaye’nin dili de oldukça önemlidir. Okuyucuyu sıkmamak için uzun cümlelerden kaçınılmalı, olayları anlatırken birkaç kelimeyle okuyucunun olayı kafasında canlandırabilmesi sağlanmalı; uzun tasvirler yerine aynı etki, vurucu birkaç kelime ile sağlanmalıdır. Sıfat yerine kullanılacak imgeler bunu kolaylaştıracaktır.

Hikaye kahramanlarını konuştururken, çok fazla ‘öyle dedi’, ‘böyle dedi’ demekten kaçınmak gerekir. Bu akıcılığı bozacaktır. Bunun yerine konuşmaların, tırnak işaretleri yardımıyla ayrılması konuşmaları daha akıcı hale getirecektir.

Özetle, yazar olayı anlatmaktansa; göstermeyi tercih etmelidir !

Hikaye’nin sözlükteki anlamı nedir?

1- Bir olayın sözlü ya da yazılı olarak anlatılması.

2 -Öykü.

3- Aslı olmayan söz, olay.

Kaynak: http://hikaye.nedir.com

Sitemiz üzerinde kendi yazmış olduğum, İnternet üzerinde bulunamayan sadece kitaplarda veya halk arasında meşhur olan hikayeler ve dünyanın çeşitli yerlerinde meşhur hale gelmiş veya İnternet üzerindeki en seçme hikayeleri bulabileceksiniz. Bazen düşünecek, bazen kendinize ibret alabileceğiniz, bazende kaynak edinebileceğiniz sitemizde hoşça vakit geçirmeniz dileğiyle.

 

30 Yorum

 1. Arkadaşlar edebiyat öğretmenimiz bir hikaye yazma ödevi verdi ama bu konu da malesef hiç başarılı değilim .
  Eğer siz yapabilirseniz buraya yazarsanız sevinirim . Hikayenin konusu dostluk , umut , sonbahar , hayal kurmak , mutluluk , başarı , paylaşmak konularından biri veya birkaçı ile ilgili olacak . Sizden ricam içinde aşk , korku vb. olmasın daha uygun bir yazı olursa çok mutlu olurum şimdiden Allah razı olsun

 2. hey çocuklar birşey anlamadıysanız okuyun sık sık bende yazar olmadan
  önce öyle yapardım ve şimdide yapıyorum………………………………………….

    1. Gençler bence siz anlamazsınız o yüzden böyle söylüyorsunuz berfin ve brfn katılıyorum

 3. Sivastan fatsaya taşınmıştık daha 7.sınıfa gidiyordum 7.sınıfın ilk haftasında okulun yangın merdiveninde bi kı görmüştüm görür görmez zaten çok sevmiştim iyice araştırdım tanıdım şiirler yazdım ama hiçbirini okumamıştı bir keresinde 10kıtalık kendi yazdığım şiiri gözümün ömünde yırtıp atmışdı 1sene yüzüme bakmadı 8.sınıfta normal bir şekilde konuşmaya başladık git gide bana ısınıyordu ben hergün söylüyordum sevdiğimi bir gün okulda özel konuşmak istedi kabul ettim utanıyorum filan dedi anladım ve artık başlıyabiliriz dedi tarihimiz 13/05/2015 12:56 idi çok tatlı bir çift olmuştuk günlerimiİ sayıyordum ama sadece 70 gün sürdü ailelerimiz bir süre sonra karşı çıktı ben kimseyi dinlemedim ama bir kötü düşünce yüzünden bitirmişti ailesinin demesine göre yaşımız küçükmüş oyaa benim kalbim ne kadar büyüktü başıma onca olay geldi annem ben kendimi bildim bileli hasta bi kaç sene önce kanser olduğunu öğrendim midesi alındı bağırsak alındı annemin sevgiye ihtiyacı olduğu zamanlar ben gidip bir başkasına sevgi gösterisi yaptım birbirimize söz verdik lisede ayrılmazsak nişanlanıcaz diye ama hepsi boşaymış bu sadece ufak bir bölümü

  Bu hikayeyi sadece şunun için yazdım:

  Birisine değer vericekseniz ailenizden çok değer vermeyin

 4. mERHABA BEN YAĞMUR 32 YAŞINDAYIM SİZE KUZENLERİMLE YAŞADIĞIM BİR HİKAYEYİ ANLATACAĞIM.BİR GÜN KUZENLERİM İLE BEN BİR GECE EVDE TEK BAŞIMIZAYDIK BİRDEN ELEKTİRKLER KESİLDİ BİZDE DIŞARI KAÇTIK YAN KOMŞUYA SESLENDİK AMA KİMSE YOKTU BİZDE KAHVEYE DOĞRU İLERLEDİK ORDA BİR EV VAR ANLATILANA GÖRE : eSKİDEN ORDA BİR AİLE YAŞARMIŞ GECE ANNELERİ TOVALETE GİTMİŞ VE İLK ÇIĞLIK SESİ SORA AĞLAMA SESİ GELMİŞ VE KADIN KAYBOLMUŞ BANYODA KAN BULUN MUŞ VE BİZDE O EVE GİTTİK BANYOYA GİTTİK KIRIZI BİR SIVIYLA KAPLANMIŞTI PARMAĞIMIZLA SİLDİĞİMİZDE KIRMIZI SIVI GERİ GELİYORDU EVDE BİR ODA DOLUSU CANT KAPAĞI VARSI BİRDE YATAK YATAĞIN ALTIDA KABARIKTI BİR SES DUYDUK VE HEMEN KAÇTIK

  1. İnanmıyorum çok saçma böyle şeyler saçmalamayın istesem bende bir hikaye uydururum her duyduğunuza inanıp da burda soylemeyin gereksiz

  1. Serdar Bey Paylaşımlarınız için teşekkür ederiz.Paylaşımlarınızı Kategorilere de ekleyeceğiz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu