Skip to main content

Gerçek Bir Kahramanlık Hikayesi Fedai Osmancık Taburu XII. Bölüm

Gerçek Bir Kahramanlık Hikayesi Fedai Osmancık Taburu XII. Bölüm Düşmana Yüz Çevirmektense Kendini Öldüren Kahraman O zamanki tren hattı Adana’ya kadar bile uzanmıyordu. Adana’ya yakın Pozantı da kesiliyordu. Buradan trenden indik, Adana’ya, Haleb’e bazen yaya, bazen at üstünde geldik. Halep’ten sonra Bağdat’a kadar da yaya gittik. Nihayet Bağdat’a geldik., Düşman Basrayı, almış ve Basra etrafında Şuaybe […]

Devamını Oku

Gerçek Bir Kahramanlık Hikayesi Fedai Osmancık Taburu XI. Bölüm

Gerçek Bir Kahramanlık Hikayesi Fedai Osmancık Taburu XI. Bölüm Irak Yollarında Bir kenara çekildim, komutanın konuşmalarını dinledim. Fakat artık beni hiç bir şey kararımdan vazgeçiremezdi. Çünkü ben zengin çocuğu idim. Ailemin benim maaşıma ihtiyacı yoktu. Komutan nihayet sözlerini bitirdi. Bu tabur için tanı yirmi yedek subay lâzımdı. Takım subaylığı vazifesini yapacak bu yedek subaylardan hariç olarak […]

Devamını Oku

Gerçek Bir Kahramanlık Hikayesi Fedai Osmancık Taburu VIII. Bölüm

Gerçek Bir Kahramanlık Hikayesi Fedai Osmancık Taburu VIII. Bölüm Fransız Kabadayısı Bir Yumrukta Göle Yuvarlanıyor. Bizim Almanlar tarafından harbe girmemiz Fransız talebelerini çok daha şirretleştirmişti. Hükumetten yeni bir haber olup olmadığını sormak için konsoloshaneye gittiğim bir gün yolda iri yarı Fransız talebesine rastladım. Konsolos hane binamıza asılı Türk bayrağını göstererek: – Sizin bayrağı yakında ayaklarımız altında […]

Devamını Oku

Gerçek Bir Kahramanlık Hikayesi Fedai Osmancık Taburu III. Bölüm

Gerçek Bir Kahramanlık Hikayesi Fedai Osmancık Taburu III. Bölüm Fransız Kabadayısı Fakat bunlara akıl erdirilmeyecek bir şey de yok. Çünkü bana bu gayret ve cesareti veren sadece vatan sevgisidir. Türk kanı taşıyor olmamdır. Damarlarında hakikî Türk kanı taşıyan herkes, ister köylü, ister benim gibi muhallebici bir İstanbul çocuğu olsun icab ettiği zaman, cengaver dedelerinden yegâne miras […]

Devamını Oku

Gerçek Bir Kahramanlık Hikayesi Fedai Osmancık Taburu II. Bölüm

Gerçek Bir Kahramanlık Hikayesi Fedai Osmancık Taburu II. Bölüm Şehit Yedek Subay Semih Kimdir? Semih hatıralarına şöyle başlamıştı. “Babam, ben pek küçük iken ölmüş. Onu hayal meyal hatırlıyorum. Daha doğrusu onu, evimizin büyük salonunun duvarına asılmış resminden tanıyorum. Ailemiz zengin olduğundan babamın ölümü bize fukaralık yüzü göstermedi. Eren köy taraflarında büyük bir köşkümüz vardı. Köşkün büyük […]

Devamını Oku

Yanık Kalesi 9. Bölüm

Yanık Kalesi 9. Bölüm – Ağa Konta Ondan Daha Zengin Olduğunu Göstermek İçin Tuzağa Düşmüş Oluyordu- Kont, ihtiyarın bu saflığına içinden gülmüş, fakat dışından belli etmemişti: – Kendim için değil, demişti; yeni evliler için bu evi tutacağım. Onları kale yakınında oturtursak birbirlerini sık sık görmeleri daha kolay olur, Diğer evli yeniçerilere, köylerdeki karılarının yanına gitmek […]

Devamını Oku

Yanık Kalesi 6. Bölüm

Yanık Kalesi 6. Bölüm -Ağa Bir Mektupla Kızı Hasan’a İstiyor- İşte Macar dilberinin Hasan’a alınması böyle olmuştu. Ağa, konta bir name yazmış, Hasan’ın mânevî evlâdı olduğunu, aradaki dostluğun daha kuvvetlendirilmesi için yeğeninin Hasan’a verilmesini rica etmişti. Kont da bu teklif karşısında evvelâ sarsılmış, fakat hemen bundan da istifade yolunu düşünmüştü. Yani yeğenini vermeğe razı olmuştu. […]

Devamını Oku