Skip to main content

GEMİYE BİNEN KÖLE

Gemiye Binen Köle Padişahlardan biri acemi bir köle ile gemiye binmişti. Köle hiç deniz görmemiş, gemi yolculuğunun zahmetini tatmamıştı. Bağırıp çağırmaya başladı, korkusundan titriyordu. Ağıdını dindirmek için ne kadar uğraştılarsa boşa gitti. Kölenin bu hali padişahın da keyfini kaçırdı. Gemide bulunanların hiçbiri onu sakinleştiremedi. Yolcular arasında bir hakîm vardı. Padişaha şöyle söyledi:

Devamını Oku

ZALİM PADİŞAH İLE SADIK DERVİŞİN HİKAYESİ

Zalim Padişah ile Sadık Dervişin Hikayesi İşittim ki, bir fakir, padişah huzurunda doğru bir söz söylemiş, bu söz o büyük padişaha dokunmuş, incinmiş. Azametini, kudretini göstermek için, fakiri zindana attırmış Fakir, hapishanede iken, dostlarından biri o fakire gizlice: “A kardeş , demiş sen de o sözü söylememeliydin.” Buna karşılık fakir: “Cenabı hakkın emrini tebliğ etmek […]

Devamını Oku

DAMADIN BÖYLESİ

DAMADIN BÖYLESİ Merv şehri Kadısı’nın dünyalar güzeli bir kızı vardı. Yüzü güneş gibi parlayan, ceylan bakışlı bir dilber… Kaşlarının, güzellikte bir başka benzeri bulunmaz, yüzü o güzel saçlarının altında parıl parıl parlar, boyu selvi… Bu güzel kızın namı ülkenin dört bir köşesine yayılır. Devletin ileri gelen bütün zengin, makam ve mevki sahibi kimseleri ona talip […]

Devamını Oku

TACİRİN TÛTİSİ

Yürek Ferahlatan Hikâye Tacirin Tûtisi Eski zamanda zengin bir tacir varmış. Konağında hizmetçilerin, cariyelerin yanı sıra bir de tûti kuşu yani papağanı varmış. Tacir, ticaret için Hindistan’a girmeye niyetlenmiş. Evinde bulunan tüm maiyetine kendisinden ne getirmek istediklerini sormuş. çünkü çok cömert bir adammış. bu arada kafesteki papağanını da unutmayıp, bir istediğinin olup olmadığını sormuş. tûti […]

Devamını Oku