Skip to main content

Mecusi’nin İmana Gelişi

Mecusi’nin İmana Gelişi

imanBir mecusî, İbrahim Halil Hazretlerinden misafir edinilmesini istedi.

İbrahim Aleyhisselâm:

– “Eğer Müslüman olursan seni misafir ederim.” dedi.

Bunun üzerine mecusî savuşup gitti. Bu manzaradan dolayı Cenab-ı Hak İbrahim kuluna vahyederek buyurdu:

– “Ey İbrahim! Neden ona dinini değiştirmeden yedirmedin. Halbuki ben yetmiş seneden beri onun küfrüne rağmen kendisine yediririm. Eğer onu bir gece misafir etseydin, senin ne zararın olurdu?”

Bu vahiyden sonra, İbrahim aleyhisselâm, mecusînin ardına düştü. Onu çevirip misafir etti. Mecusî, İbrahim’e sordu:

– “Senin bu şekilde hareket etmenin sebebi nedir?”

İbrahim, hadiseyi olduğu gibi mecusîye anlattı. Mecusî hadiseyi dinledikten sonra: Allah bana böyle mi muamele yapıyor? deyip sonra İbrahim Aleyhisselâm’a, bana İslâm dinini telkin et, dedi ve Müslüman oldu.

Yazı Puanı
Bu yazıyı oylayın
Oyların. [Toplamı: 3 Ortalaması: 2.3]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir