Skip to main content

Kurtuluş Savaşı Hikayeleri; “Ordumuz Benden Daha Zor Durumdaymış”

Kurtuluş Savaşı Hikayeleri; “Ordumuz Benden Daha Zor Durumdaymış” Kurtuluş Savaşı’ nda Halide Edip, Mustafa Kemal ile birlikte cephelere gitmiş, kongrelere katılmıştır, Yurdun birçok yerine giderek toplantılar yapmış, savaşın önemini açıklamıştır. Yine böyle bir gezisi sırasında Halide Edip, Ankara Öğretmen Okulu’nun salonunda, ordumuzun ne kadar güç durumda olduğunu toplantıya gelen kadınlara anlatmak üzere toplantı düzenlemişti. Kadınlar […]

Devamını Oku

Gerçek Bir Kahramanlık Hikayesi Fedai Osmancık Taburu XII. Bölüm

Gerçek Bir Kahramanlık Hikayesi Fedai Osmancık Taburu XII. Bölüm Düşmana Yüz Çevirmektense Kendini Öldüren Kahraman O zamanki tren hattı Adana’ya kadar bile uzanmıyordu. Adana’ya yakın Pozantı da kesiliyordu. Buradan trenden indik, Adana’ya, Haleb’e bazen yaya, bazen at üstünde geldik. Halep’ten sonra Bağdat’a kadar da yaya gittik. Nihayet Bağdat’a geldik., Düşman Basrayı, almış ve Basra etrafında Şuaybe […]

Devamını Oku

Gerçek Bir Kahramanlık Hikayesi Fedai Osmancık Taburu XI. Bölüm

Gerçek Bir Kahramanlık Hikayesi Fedai Osmancık Taburu XI. Bölüm Irak Yollarında Bir kenara çekildim, komutanın konuşmalarını dinledim. Fakat artık beni hiç bir şey kararımdan vazgeçiremezdi. Çünkü ben zengin çocuğu idim. Ailemin benim maaşıma ihtiyacı yoktu. Komutan nihayet sözlerini bitirdi. Bu tabur için tanı yirmi yedek subay lâzımdı. Takım subaylığı vazifesini yapacak bu yedek subaylardan hariç olarak […]

Devamını Oku

Gerçek Bir Kahramanlık Hikayesi Fedai Osmancık Taburu VIII. Bölüm

Gerçek Bir Kahramanlık Hikayesi Fedai Osmancık Taburu VIII. Bölüm Fransız Kabadayısı Bir Yumrukta Göle Yuvarlanıyor. Bizim Almanlar tarafından harbe girmemiz Fransız talebelerini çok daha şirretleştirmişti. Hükumetten yeni bir haber olup olmadığını sormak için konsoloshaneye gittiğim bir gün yolda iri yarı Fransız talebesine rastladım. Konsolos hane binamıza asılı Türk bayrağını göstererek: – Sizin bayrağı yakında ayaklarımız altında […]

Devamını Oku

Yanık Kalesi 7. Bölüm

Yanık Kalesi 7. Bölüm -Kont Düğünde Yeniçeri Ağasını Nasıl Aldatmıştı?- Bir ay sonra düğün oldu. Yeniçeri ağası ile Kont Palgi kalenin yakın bir köyünde yapılan düğünde buluşmuşlar, karşılıklı kadeh kaldırmışlardı. Tercüman vasıtasıyla Palgi, ihtiyar ağayı şu sözleriyle büsbütün uyutuyordu: -Biz sulh içinde yaşamak istiyoruz. Bu isteğimizin en büyük nişanesi de Macaristan’ın en güzel kızı olan […]

Devamını Oku

Yanık Kalesi 6. Bölüm

Yanık Kalesi 6. Bölüm -Ağa Bir Mektupla Kızı Hasan’a İstiyor- İşte Macar dilberinin Hasan’a alınması böyle olmuştu. Ağa, konta bir name yazmış, Hasan’ın mânevî evlâdı olduğunu, aradaki dostluğun daha kuvvetlendirilmesi için yeğeninin Hasan’a verilmesini rica etmişti. Kont da bu teklif karşısında evvelâ sarsılmış, fakat hemen bundan da istifade yolunu düşünmüştü. Yani yeğenini vermeğe razı olmuştu. […]

Devamını Oku