Skip to main content

Kulun Zannı

Kulun Zannı Ölümünden sonra, Eksam’ın oğlu Yahya, rüya aleminde göründü. Ona denildi k: – Allah sana ne gibi bir muamele yaptı? Dedi ki: – Allah beni huzurunda durdurdu ve buyurdu: “Ey kötü ihtiyar, sen ne yaptın?” Bunun için, Allah’ın bildiği korku beni tuttu. Sonra dedim ki:

Devamını Oku

Mecusi’nin İmana Gelişi

Mecusi’nin İmana Gelişi Bir mecusî, İbrahim Halil Hazretlerinden misafir edinilmesini istedi. İbrahim Aleyhisselâm: – “Eğer Müslüman olursan seni misafir ederim.” dedi. Bunun üzerine mecusî savuşup gitti. Bu manzaradan dolayı Cenab-ı Hak İbrahim kuluna vahyederek buyurdu:

Devamını Oku

Hizmetçinin Duası

Hizmetçinin Duası İçkici bir şahıs vardı. Dostlarından bir grubu topladı. Hizmetçisine dört dirhem para verip mecliste bulunan kimseler için biraz meyve satın almasını emretti. Hizmetçi Ammâr’ın oğlu Mansur’un meclisinin kapısından geçti. Mansur da bir fakir için cemaatten birşey istiyor ve diyordu: – Kim bu fakire dört dirhem para verirse ona dört dua yapacağım! Ravî der […]

Devamını Oku