Skip to main content

Cebrail (a.s.)'ın Duası

Cebrail (a.s.)’ın Duası  Rasûlüllah (S.A.V.) Hazretleri, bir gün minberin birinci basamağına çıktıkları zaman «Âmîn», ikinci basamağına çıktıkları zaman «Âmîn» ve üçüncü basamağına çıktıkları zaman keza yine «Âmîn» diye buyurmuşlardı. Eshâb-ı Güzîn bunun sebebini sual ettikleri zaman efendimiz şöyle buyurdu: — Ey eshâbım, minberin birinci basamağına ayağımı bastığım zaman, kardeşim Cebrail gelerek: «Ya Rabbî! Bir kimse, […]

Devamını Oku

Ruya

Ruya Ebu Abbas bin Sureye, ölüm hastalığında rüya gördü ki, kıyamet kopmuş, Cebbar olan Allah, sesleniyor: – Âlimler nerededir? Ebu Abbas der ki: O anda alimler geldiler. Sonra Allah onlardan sordu: – Dünyada öğrendiğinizi nasıl kullandınız ve onunla nasıl amel ettiniz? Ebu Abbas der ki, şöyle dedik:

Devamını Oku

Hırsız ve Havari

Hırsız ve Havari  Rivayet ediliyor ki, hırsızın birisi, İsrailoğulları arasında kırk sene yol kesicilik yaptı. İsâ aleyhisselâm onun yanından geçti. İsâ’nın peşinde havarilerden bir abid vardı. Hırsız, kendi kendine: – Bu geçen Allah’ın peygamberidir. Yanında bir havarisi vardır. Ben de inip onların beraberinde üçüncüsü olursam ne güzel olur! dedi. Bunun üzerine iniverdi. Başladı havariye yakın […]

Devamını Oku

Güzel Muamele

Güzel Muamele  Hanefiyye’nin oğlu Muhammed, Hazret-i Ali’den (r.a.) rivayet ediyor; Hazret-i Ali buyurdu: “Şu ayet: ‘… veya güzel muamelede bulun…” (Hicr: 85) nazil olduğu zaman, Resûlüllah, Cebrail’den sordu: – Ey Cebrail! Âyete bahsi geçen “safh-ı cemil (güzel muamele) ne demektir?

Devamını Oku

Kulun Zannı

Kulun Zannı Ölümünden sonra, Eksam’ın oğlu Yahya, rüya aleminde göründü. Ona denildi k: – Allah sana ne gibi bir muamele yaptı? Dedi ki: – Allah beni huzurunda durdurdu ve buyurdu: “Ey kötü ihtiyar, sen ne yaptın?” Bunun için, Allah’ın bildiği korku beni tuttu. Sonra dedim ki:

Devamını Oku

Mecusi’nin İmana Gelişi

Mecusi’nin İmana Gelişi Bir mecusî, İbrahim Halil Hazretlerinden misafir edinilmesini istedi. İbrahim Aleyhisselâm: – “Eğer Müslüman olursan seni misafir ederim.” dedi. Bunun üzerine mecusî savuşup gitti. Bu manzaradan dolayı Cenab-ı Hak İbrahim kuluna vahyederek buyurdu:

Devamını Oku

Mecusi'nin İmana Gelişi

Mecusi’nin İmana Gelişi Bir mecusî, İbrahim Halil Hazretlerinden misafir edinilmesini istedi. İbrahim Aleyhisselâm: – “Eğer Müslüman olursan seni misafir ederim.” dedi. Bunun üzerine mecusî savuşup gitti. Bu manzaradan dolayı Cenab-ı Hak İbrahim kuluna vahyederek buyurdu:

Devamını Oku