Skip to main content

Kulun Zannı

Kulun Zannı

AllahÖlümünden sonra, Eksam’ın oğlu Yahya, rüya aleminde göründü. Ona denildi k:

– Allah sana ne gibi bir muamele yaptı?

Dedi ki:

– Allah beni huzurunda durdurdu ve buyurdu: “Ey kötü ihtiyar, sen ne yaptın?” Bunun için, Allah’ın bildiği korku beni tuttu.

Sonra dedim ki:

“Ya Rab, ben seni bu şekilde halkına tanıtmadım.”

Cenab-ı Hak:

“Benden ne gibi söz ettin?”

Dedim ki:

“Abdürrezzak bana Muhammed’den o da, Zuhrî’den, o da Enes’den, o da senin peygamberinden, o da Cebrail’den rivayet etti ki, sen demişsin:

“Ben kulumun hakkımda yürütmüş olduğu zannının yanındayım. Binaenaleyh kul istediği şeyi benim hakkımda zannetsin.”

Yani zannettiğini görecektir. Halbuki ben senin hakkın da bana azab etmeyeceğini zannediyordum. Bunun aka binde Cenab-ı Hak buyurdu:

– Cebrail doğru söylemiş, peygamberim doğru söylemiş ve sen de doğru söylemişsin.

Yahya diyor ki: Bunun üzerine Cenab-ı Hak tarafından bana cennet hulleleri giydirildi. Cennet vildanları önümde ta cennete kadar yürüdüler.

Ben dedim ki: “(Ey kavmim!) Bu ne büyük bir sevinç!”

Yazı Puanı
Bu yazıyı oylayın
Oyların. [Toplamı: 2 Ortalaması: 4.5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir