Skip to main content

Hizmetçinin Duası

Hizmetçinin Duası İçkici bir şahıs vardı. Dostlarından bir grubu topladı. Hizmetçisine dört dirhem para verip mecliste bulunan kimseler için biraz meyve satın almasını emretti. Hizmetçi Ammâr’ın oğlu Mansur’un meclisinin kapısından geçti. Mansur da bir fakir için cemaatten birşey istiyor ve diyordu: – Kim bu fakire dört dirhem para verirse ona dört dua yapacağım! Ravî der […]

Devamını Oku