Skip to main content

Yanık Kalesi Fedaileri I. Bölüm

Yanık Kalesi Fedaileri I. Bölüm Fedai Osmancık Taburu Kızgın bir güneş Irak çöllerini kasıp kavuruyor. Ucu bu cağı gözükmeyen çölde hayat durmuş… Bir kuş bile uçmuyor. Diken cinsinden tek tük cılız bitkiler ve bir iki hurma ağacı gözüküyorsa da bunlar da kurumuş gibi. Çünkü hiçbir rüzgâr esmediğinden bu bitkiler hareketsiz duruyorlar. Biraz yüksekçe olan bir […]

Devamını Oku

Yanık Kalesi 23. Bölüm

Yanık Kalesi 23. Bölüm – Sarhoş Ağanın Acı Akıbeti – Avusturyalılar, zahire arabalarından mukavemet beklemedikleri için, elli akıncının birden üstlerine saldırmalarından evvelâ büyük bir şaşkınlığa uğradılar. İlk hamlede yüz Avusturyalı can vermişti. Fakat on bin kişiyi, elli kişi öldürmekle bitiremezdi. Şimdi bir tek akıncı en az otuz kişi ile çarpışıyor, pala sallamaktan kolları kesilen kahramanlar […]

Devamını Oku

Yanık Kalesi 22. Bölüm

Yanık Kalesi 22. Bölüm – Ali’nin Son Kahramanlığı – Bu kanlı faciadan hiç bir Türk askeri kurtulamamıştır. Köylere dağılan yeniçerilerde, evvelce naklettiğimiz gibi, Avusturyalılar tarafından saha evvel yakalanıp ya esir edilmişler, yahut öldürülmüşlerdir. Ali’ye gelince, o doludizgin kaleye gelirken uzaktan kalede neler cereyan ettiğini anlamıştı. Top, tüfek seslerine, korkunç naralar, feryatlar karışıyordu.  Atını sıkıştırdı. Bir […]

Devamını Oku

Yanık Kalesi 20. Bölüm

Yanık Kalesi 20. Bölüm – Kale İçinde Kanlı Savaş Başladı – Avusturya ordusu 0 gece kolaylıkla kalenin etrafını kuşatmıştı. En önde olan Palgi ve arkadaşları, kalenin kapısı önüne geldiler. Hendek üzerinde atılan tahta köprü 0 gece çekilmemişti. Palgi yavaş sesle bunun sebebini arkadaşlarına izah ederek kuvvei mâneviyelerini biraz daha yükseltti: – Görüyorsunuz ki her şey bizim […]

Devamını Oku

Yanık Kalesi 18. Bölüm

Yanık Kalesi 18. Bölüm – Ali, İntikamını Alıyor – Gecenin karanlığı basarken elli bin kişilik ordu kaleye doğru yürüyüşe geçti. En önde kont ve birkaç sadık arkadaşı gidiyordu. Bunlar ellerinde acayip bir şeyler taşıyordu Kont, soranlara: -Bu da benim bir mucizem olacak, diyordu; kale kapısına geldiğimiz zaman görürsünüz. Zahire Kafilesi ise Peçevi’den ayrılmıştı. Ağır ağır […]

Devamını Oku

Yanık Kalesi 17. Bölüm

Yanık Kalesi 17. Bölüm – Elli Bin Kişilik Ordu Hazırlandı – Kont, delikanlıdan bu haberi alınca, o da kış kıyamet demeyerek atına atladı. Kızın bulunduğu köye geldi. Bir kere de o, kızla yüz yüze konuştu. İşittiklerinden fevkalâde memnun olmuştu. O da bu haberi, Avusturya İmparatoru Maksimilyene bildirdi. Maksimilyen gizlice elli bin kişilik ordu t0playarak Kont […]

Devamını Oku