Skip to main content

Yanık Kalesi Fedaileri VIII. Bölüm

Yanık Kalesi Fedaileri VIII. Bölüm Fransız Kabadayısı Bir Yumrukta Göle Yuvarlanıyor. Bizim Almanlar tarafından harbe girmemiz Fransız talebelerini çok daha şirretleştirmişti. Hükumetten yeni bir haber olup olmadığını sormak için konsoloshaneye gittiğim bir gün yolda iri yarı Fransız talebesine rastladım. Konsolos hane binamıza asılı Türk bayrağını göstererek: – Sizin bayrağı yakında ayaklarımız altında çiğneyeceğiz, dedi. Kendimi […]

Devamını Oku

Yanık Kalesi Fedaileri III. Bölüm

Yanık Kalesi Fedaileri III. Bölüm Fransız Kabadayısı Fakat bunlara akıl erdirilmeyecek bir şey de yok. Çünkü bana bu gayret ve cesareti veren sadece vatan sevgisidir. Türk kanı taşıyor olmamdır. Damarlarında hakikî Türk kanı taşıyan herkes, ister köylü, ister benim gibi muhallebici bir İstanbul çocuğu olsun icab ettiği zaman, cengaver dedelerinden yegâne miras kalan savaşçılık meziyetini […]

Devamını Oku

Yanık Kalesi Fedaileri II. Bölüm

Yanık Kalesi Fedaileri II. Bölüm Şehit Yedek Subay Semih Kimdir? Semih hatıralarına şöyle başlamıştı. “Babam, ben pek küçük iken ölmüş. Onu hayal meyal hatırlıyorum. Daha doğrusu onu, evimizin büyük salonunun duvarına asılmış resminden tanıyorum. Ailemiz zengin olduğundan babamın ölümü bize fukaralık yüzü göstermedi. Eren köy taraflarında büyük bir köşkümüz vardı. Köşkün büyük bahçesindeki yeşil çamların […]

Devamını Oku

Yanık Kalesi 9. Bölüm

Yanık Kalesi 9. Bölüm – Ağa Konta Ondan Daha Zengin Olduğunu Göstermek İçin Tuzağa Düşmüş Oluyordu- Kont, ihtiyarın bu saflığına içinden gülmüş, fakat dışından belli etmemişti: – Kendim için değil, demişti; yeni evliler için bu evi tutacağım. Onları kale yakınında oturtursak birbirlerini sık sık görmeleri daha kolay olur, Diğer evli yeniçerilere, köylerdeki karılarının yanına gitmek […]

Devamını Oku

Yanık Kalesi 6. Bölüm

Yanık Kalesi 6. Bölüm -Ağa Bir Mektupla Kızı Hasan’a İstiyor- İşte Macar dilberinin Hasan’a alınması böyle olmuştu. Ağa, konta bir name yazmış, Hasan’ın mânevî evlâdı olduğunu, aradaki dostluğun daha kuvvetlendirilmesi için yeğeninin Hasan’a verilmesini rica etmişti. Kont da bu teklif karşısında evvelâ sarsılmış, fakat hemen bundan da istifade yolunu düşünmüştü. Yani yeğenini vermeğe razı olmuştu. […]

Devamını Oku

Yanık Kalesi 3. Bölüm

Yanık Kalesi 3. Bölüm – Bir Yeniçeriye Verilen Macar Dilberi – Düşman işi o kadar azıtmış ki, nihayet Kumran kumandanı Palgi, güzlelliği dillere destan olan bir yeğeninin yeniçeri Hasan’la evlendirmeye razı olmuştu. Halbuki Palgi pek mağrur ve Türk düşmanı bir adamdı. Nasıl olur da bir Türk askeriııe kendi eliyle güzel yeğenini verirdi? Bunda gizli bir […]

Devamını Oku

Yanık Kalesi 2. Bölüm  

Yanık Kalesi 2. Bölüm  – Düşmanın Sinsi Hareketleri – Düşman da bunu bildiği için başka bir yol tuttu. Malum olduğu üzere bizim ordumuzda iki cins asker vardı. Birisi Hristiyan milletlerin çocuklarından devşirme olarak, toplanıp Türk ve asker terbiyesi verilen yeniçeriler, diğeri de akıncı, sipahi denilen öz Türk evlâtları idi. Anadolu ve Rumeli Beylerbeylerinin askerleri de […]

Devamını Oku